Du kan lage en lenke fra et avvik til dubliserte eller tilknyttede avvik. På den måten kan du få en bedre oversikt over hele hendelsen. 


Dublisert: Samme avviket er rapportert flere ganger.

Tilknyttet:  avvikene er ikke identiske, men har en eller annen forbindelse som kan være greit å vite om.

  • Velg lenkesymbolet opp til høyre
  • Velg lenketype:
    • Duplisert
    • Tilknyttet
  • Finn og velg avviket ved bruke søk eller ID-nummer
  • Det dupliserte eller tilknyttede avviket vil vise i sidepanelet