• Velg kostnadskategori
  • Legg til kostnad
  • Ved flere kostnader summeres dette til en totalsum


Kostnadskategorier er kundespesifikke og settes i datatsettene for avvik.

Valuta er kundespesfikk og settes i site-settings.