Tilbakemeldingsfeltet er nederst i et tiltak, og fungerer på samme måte som for dokumenter og avvik.

Den som er ansvarlig for å behandle tiltaket vil få varsel om at en tilbakemelding er gitt.