Du kan se hvilke tiltak du har registrert eller er ansvarlig for under "Mine tiltak". 

Velg tiltak og så Mine tiltak.

De røde tallene viser tiltak der du må gjøre noe.