Informasjonen du legger inn her hjelper organisasjonen med å etablere god statistikk for avvikene og et godt grunnlag for forbedringsarbeidet. 


Legg til kategorier

Velg kategorier. 

Hvilke kategorier du kan velge, er avhengig av hvilke kategorier din organisasjon har satt opp i innstillingene.

Kategorier merket med * er obligatoriske og skal fylles ut.

En kategori kan være flervalg eller enkeltvalg. Dette er bestemt i administrasjonsverktøyet.Legg til konsekvens og skadetype

Hvis avviket er av typen hendelse, har det en faktisk konsekvens. 

Velg konsekvenstype, alvorlighetsgrad og skadetype.

Et avvik kan ha flere konsekvenser.

Hvilke valg som er mulig å gjøre her, er avhengig av hva din organisasjon har satt opp i administrasjonsverktøyet.Legg til potensiell konsekvens og risiko

Alle avvikstypene har potensiell konsekvens.

Velg konsekvenstype, alvorlighetsgrad og sannsynlighet for gjentakelse. Risikoscore blir da beregnet.

Hvis et avvik har mer enn en potensiell konsekvens, vil den høyeste risikoscoren vise for avviket totalt sett.

Risikoscoren er det tallet som vises i mappestrukturen til avvikene.

Hvilke valg som er mulig å gjøre her, er avhengig av hva din organisasjon har satt opp i administrasjonsverktøyet.