For å enkelt kunne registrere avvik og tiltak, kan du bruke en tilpasset side for mobile enheter.

Skriv inn adressen: "site-navn".inwork.no/dna-mobile/ på den mobile enheten.

Registrere avvik

  1. Klikk på + eller velg mappe og så klikk på +
  2. Skriv inn tittel (Deviation title)
  3. Legg til beskrivelse (Description) og klikk hake (V)

4. Legg til bilde

Ta bilde direkte og klikk grønn hake

Eller velg fra bildebibliotek

Eller velg Ta bilde

5. Velg ansvarlig (responsible) person ved å søke opp

Endre tidspunkt, type eller mappe om ønskelig

6. Lagre avviket - klikk på lagreknappen7. Send avviket
Avviket er nå registert og sendt til ansvarlig behandler som kan behandle avviket videre på sin PC.