Alle som leser et avvik kan gi en tilbakemelding til avviket.  


Tilbakemeldingsfeltet er nederst i et avvik. 

Den som er ansvarlig for å behandle avviket vil få varsel om at en tilbakemelding er gitt.