Fra avviket:

  • Velg printknappen oppe til høyre
  • pdf-en vil lastes ned til PC-en din

Fra mappa:

  • Velg avviket
  • Velg 3 prikker
  • Velg eksport til pdf
  • pdf-en vil lastes ned til PC-en din