Du har oversikt over de avvikene du har registrert selv eller som du er ansvarlig for på ToDo-panelet. 

To do panelet finner du under hovedmenyen.Har rapportert

Registrert = hvor mange avvik du har registert og som har status "Under registrering"

Som ansvarlig

Klikk på tallet for å få opp liste over avvikene.

Klikk på avviket for å komme til det enkelte avviket.