Modellene ligger i et parallelt bibliotek til dokumentene. 
Det kan være greit å bruke modellbiblioteket når:


 • Du har store modeller som krever litt arbeidsflate
 • Du skal gjenbruke en modell


Når du lager en modell i et dokument, legger den seg ikke i modellbiblioteket. Du må lagre den aktivt for at den skal legges der.


Hvis du gjør endring i en modell som ligger i et dokument og som du har hentet fra biblioteket, skjer endringene kun i dokumentet. Modellen i biblioteket oppdateres ikke.


Når du har laget en flytmodell, kan du lagre den og gjenbruke den i andre dokumenter.

 • Klikk på 3 prikker
 • Velg "Lagre som" (save as)


 • Velg mappe
 • Klikk på "+"
 • Legg til navn
 • Velg "Lage modell" (Create model)
 • Flytmodellen er når lagret i modell-biblioteket

Gjenbruke en flytmodell

 • Velg "Legg til modell" (Add model) i en mediaramme i et INOSA-dokument
 • Velg Importer modell (import model)
 • Velg flytmodell fra mappa ved å klikke på den
 • Nå kan du bruke modellen som den er i dokumentet eller redigrere den
 • Hvis du redigerer modellen, vil den opprinnelige modellen i biblioteket IKKE oppdateres. Hvis du vil oppdatere modellen i biblioteket, må du lagre den på ny (save as).


Relaterte sider: