Du kan lage en flytmodell direkte i et INOSA -dokument eller fra modellbibilioteket.


Lag en flytmodell i et INOSA-dokument

 • Velg mediaramme som flytmodellen skal være i og hold musepekeren over flytmodellsymbolet.
 • Velg Legg til flytmodell Lag Modell (Add model)


 • Velg objekt fra menyen


 • Når du har lagt til et element, kommer det opp en ny meny


Tekst, lenke og redigerePiler og linjer

 • Klikk på elementet du vil lage linje fra, menyen kommer opp
 • Velg linje-symbolet (connect)
 • Dra linjesymbolet til det elementet du vil lage linje til. Velg forbindelsespunkt ("x")
 • Dra linja for å tilpasse eller flytte
 • Rediger linja eller pila ved å klikke på den og velge fra menyen:
  • Endre farge
  • Fjerne pilhode
  • Lage prikket linjet


"Swimlane" (felt)

 • Legg til "swimlane" for å tydeliggjøre ansvar i prosessmodellen eller å skille prosessfaser

Justering

 • Marker 2 eller flere objekter ved å merke området rundt eller klikk (ctrl+klikk) på objektene
 • Juster

Flytte foran og bak

Merk objekt og velg om det skal ligge foran eller bak et annet

Relaterte sider: