Ved å velge funksjonaliteten for utskrift av mappe, kan du få en oversikt over hvilke dokumenter som ligger i en mappe. 

Listen kan skrives ut direkte eller lastes over i Excel format.


  • Velg mappe
  • Klikk på meny (3 prikker)
  • Velg utskrift (Print)


Velg utskriftstype:

  • Utskriftsformat
  • Eksport til Excel

Velg hva du vil inkludere på oversikten:

  • Undermapper (subfolders)
  • Bare godkjente dokumenter (only approved documents)
  • Endringslogg (changelog)
  • Tilbakemeldinger (feedback)

Relaterte sider: