Dokumentegenskaper er informasjonen (metadata) om dokumentet.

Her kan du se:

 • Generell dokumentinformasjon
 • Endringslogg
 • Rettigheter (se og endre)
 • Tilbakemeldinger
 • Handlingslogg
 • Roller
 • Oversikt over innkommende og utgående lenker for dokument


Dokumentegenskaper:


Fra inne i dokumentet, klikk 3 dot menyen opp til høyre og velg "Dokumentegenskaper:"Fra dokumentlisten, velg 3 dot menyen til høyre for det dokumentet du vil se på:
Generelt

 1. Endre tittel på dokument  ved å skrive direkte i feltet og lagre.
 2. Endre beskrivelse ved å skrive direkte i feltet og lagre.
 3. Se status og versjonsnummer for dokumentet
 4. Se forfatter, verifiserer og godkjenner for gjeldende versjon av dokumentet
 5. Se forfatter, verifiserer og godkjenner for neste versjon av dokumentet


Handlingslogg for dokumentet

Her kan du se hvilke endringer som er gjort med dokumentet og når de ble gjort.


Når noen endrer ansvarlig (forfatter, verifserer, godkjenner) for et dokument, vil dette vise i loggen til dokumentet:.

Roller

Oversikt over hvilke roller dokumentet er knyttet til


Lenker

Oversikt over innkommende og utgående lenker for ett dokument