Kopiere eller klippe (flytte) dokumenter

Du kan kopiere eller klippe (flytte) alle typer dokumenter i alle statuser.

Når du kopierer et dokument, får kopien et eget unikt ID-nummer.

  • Velg dokument(ene) ved å hake av i boksen foran tittelen
  • Velg kopier eller klipp


  • Velg ønsket mappe for hvor kopiene skal ligge
  • Velg Lim inn (paste)


  • Spørsmålet 'Vil du beholde nåværende rettigheter eller arve rettighetene fra målmappa?'
  • Beholder rettigheter: Dokumentet du kopierer eller klipper ut, har de samme rettighetene som det hadde opprinnelig. Hvis du kopierer et dokument som er satt til "public" og du velger "beholder rettigheter", vil det kopierte dokumentet også være "public
  • Arve rettigheter: Dokumentet du kopierer eller klipper ut arver rettighetene til den mappa det kommer til. Hvis du kopierer et dokument, velger "arve rettigheter" og legger det i en mappe som har begrenset lesetilgang, vil det kopierte også få denne rettigheten.
Hvis dere ikke har spesifikke rettigheter for mapper og dokumenter, betyr det i praksis ikke noe om dere velger beholde eller arve rettigheter.
De kopierte dokumentene vil ha Kopi (copy) i tittelen for å skille de fra orginalene. Endre dokumenttittel ved å velge Innstillinger (settings) for dokumentet.


En kopi av et dokument er ikke knyttet til noen roller, selv om originalen er det. Hvis dokumentet skal knyttes til en rolle, må du gjøre dette.Relaterte sider: