En mappe har rettigheter knyttet til seg. Disse rettighetene sier noe om hvilke brukergrupper som har lov til å gjøre hva i mappen.

Når du lager en undermappe, kan denne arve rettighetene til hovedmappen.


Se eller endre rettigheter for en mappe

  • Velg mappe
  • Klikk på menyen (3 prikker)
  • Velg redigere egenskaper (edit properties)
  • Velg rettighetesgrupper (Permission groups)
  • Huk av / på hvilke rettighetesgrupper som skal gjelde for den valgte mappen.
  • Oppdater (Update)Relaterte sider: