En mappe har rettigheter knyttet til seg. Disse rettighetene sier noe om hvilke brukergrupper som har lov til å gjøre hva i mappen.

Når du lager en undermappe, kan denne arve rettighetene til hovedmappen.


Se eller endre rettigheter for en mappe

  • Velg mappe
  • Klikk på menyen (3 prikker)
  • Velg redigere egenskaper (edit properties)


  • Velg rettighetesgrupper (Permission groups)
  • Huk av / på hvilke rettighetesgrupper som skal gjelde for den valgte mappen.
  • Oppdater (Update)VIKTIG! Når du oppdaterer tillatelser for en mappe med undermapper, må du velge om endringen skal gjelde for alle undermapper med dens innhold.HVIS du velger JA, vil dette kopiere innstillingene for toppmappen til alle undermapper.


Velger du NEI, vil endringene kun gjelde for den valgte mappen.Relaterte sider: