Du kan eksportere og importere dokumenter fra andre INOSA-installasjoner.


Eksportere dokumenter (fra mappe)

  • Velg dokument
  • Velg meny (3 prikker)
  • Velg Eksporter dokumentEksportere dokument (fra dokumentet)

  • Åpne dokumentet
  • Velg meny (3 prikker) i øvre, høyre hjørne
  • Velg Eksport

Du finner de eksportere dokumentene under nedlastninger på PC-en din.

Importere dokument

  • Velg mappe du vil ha dokumentet inn i
  • Velg meny (3 prikker)
  • Velg Importer
  • Velg dokumentet fra PC-en din

Det importerte dokumentet vil ha en ny, unik ID og er ikke koblet til noen roller.


Relaterte sider: