For å slette en mappe, må mappen være tom. Dette betyr at det ikke kan være dokumenter, media,  flytmodeller, avvik eller tiltak lagret der. Heller ikke arkiverte.

  • Velg mappe
  • Klikk på menyen (3 prikker)
  • Velg Slette (delete)


Hvis du får beskjed om at mappen ikke kan slettes for den ikke er tom, sjekk om det er:

  • aktive eller arkiverte dokumenter i dokumentmappen
  • aktive eller arkiverte media i mediamappen
  • aktive eller arkiverte flytmodeller i mappen for flytmodeller
  • aktive eller arkiverte avvik eller tiltak (hvis avviksmodlen er aktivert)

Du må fjerne (flytte eller slette) innhold fra disse mappene før du kan slette en mappe.Relaterte sider: