Det er 5 typer dokumenter i INOSA:

Alle dokumenttypene håndteres på samme måte: lage - verifisere - godkjenne - arkivere.

Alle dokumenttypene kan legges til roller eller krav til roller.

Dokumenttypene har ulike symboler i mappestrukturen for dokumenter:

For å lage et nytt dokument: klikk på "+" nede til høyre. 

Velg dokumenttype (de ulike typene kommer opp når du holder musa over +-en):

Relaterte sider: