Bibliotekene og mappene (folderne) viser hovedstrukturen for hvor du lagrer

  • dokumenter
  • media
  • flytmodeller
  • avvik
  • Tiltak

Strukturen og funksjonaliteten er den samme for alle. Hvis du gjør endringer i en av mappestrukturene, oppdateres de andre automatisk.

Du kan bytte mellom de ulike bibliotekene ved å bruke menyen oppe til venstre.

Du kan sortere i dokumentmappene ved å klikke på pila til høyre over kolonneoverskriftene.


Relaterte sider: