Bjella varsler om

  • noe som må gjøres: verifisere, godkjenne - Rødt symbol
  • rapporter som er lastet ned - Rødt symbol
  • informasjon om dokumenter, avvik eller tiltak - Gult symbol

Kvitter alle: kvitterer ut alle informasjonsvarslene.


Det røde tallet viser at du har ting å gjøre og blir kvittert ut når det er gjort eller kvittert manuelt.
Relaterte dokumenter: