Bjella varsler om

  • noe som må gjøres: verifisere, godkjenne - Rødt symbol
  • rapporter som er lastet ned - Rødt symbol
  • informasjon om dokumenter, avvik eller tiltak - Gult symbol

Kvitter alle: kvitterer ut alle informasjonsvarslene.


Det røde tallet viser at du har ting å gjøre og blir kvittert ut når det er gjort eller kvittert manuelt.


Funksjonalitet:


1.Rapportvarsler blir værende til brukerne sletter dem

2. Varsler om bekrefte/godkjenne: blir værende til dokumentet er bekreftet/godkjent. Da forsvinner de automatisk fra listen. Samme for co-signering

3. Tilbakemeldingsvarslingen forblir til brukeren sletter den

4. Varsling om oppdaterte tillatelser forblir til brukeren fjerner den

5. Varsling om et dokument har blitt bekreftet/godkjent forblir til brukeren fjerner det

6. Dokumentet har ny ansvarlig skal forbli til brukeren fjerner det


Tallene på bjella:


1. Når du åpner ringeklokken, forsvinner tall for varsling om tilbakemeldinger, rapporter og oppdaterte tillatelser i tellingen

2. Antall angående verifisering/godkjenning og medsignering forblir til dokumentet er verifisert/godkjent, og deretter fjernet fra tellingen

3. Dokumentet har ny ansvarlig skal være borte når det sees


Dette betyr at det røde nummeret IKKE viser hvert innlegg i varslingslisten, men kun de varslene som ikke er sett og/eller de dokumentene som ikke er godkjent/verifisert (selv om de er sett).Relaterte dokumenter: