ToDo-panelet viser statusene dine, hva du har gjort og hva du må gjøre.

  • Klikk på et tall og du får opp en dokumentliste til høyre på skjermen.
  • Klikk på dokumenttittel i lista og du åpner dokumentet
  • Gjør det du skal med dokumentet (lese, verifisere, godkjenne)
  • Panelet oppdateres automatisk

Hvis du ønsker å ha ToDo-panelet som din faste førsteside, kan du sette dette via innloggingsadministrasjonen.

Relaterte sider: