Eksportere et dokument

Du kan eksportere alle dokumentene i INOSA som *.inw filer. Dokumentet kan importeres til andre INOSA-installasjoner.

  • Åpne et dokument
  • Klikk på 3 prikker
  • Velg eksport

Eller

  • Velg dokumentet i dokumentmappen
  • Klikk på 3 prikker
  • Velg eksport
Relaterte sider: