Alle som leser et dokument kan gi tilbakemelding (feedback) på dokumentet. Dette kan være et forbedringsforslag for noe som er feil, mangler eller er uklart. Eller det kan rett og slett være positiv tilbakemelding!

Du finner funksjonaliteten for tilbakemeldinger nederst i dokumentet.

  • Skriv tilbakemeldingen i tekstfeltet.
  • Bruk shift + enter for å bytte linje
  • Merk teksten for å formatere den.


Det er også mulig å skrive tilbakemeldinger/kommentarer i dokument egenskaper for dokumentet


Varsel om tilbakemelding vil sendes via e-post til forfatter, verifiser eller godkjenner eller til alle sammen. Dette er avhengig av hva som er satt i administrasjonsverktøyet.

Alle tilbakemeldinger vil følge versjonen av dokumentet og vil være mulig å lese for alle som leser dokumentet.

Du kan svare på en tilbakemelding eller legge til en ny om du ønsker det.

Relaterte sider: