Alle som leser et dokument kan gi tilbakemelding (feedback) på dokumentet. Dette kan være et forbedringsforslag for noe som er feil, mangler eller er uklart. Eller det kan rett og slett være positiv tilbakemelding!

Du finner funksjonaliteten for tilbakemeldinger nederst i et INOSA dokument.

  • Skriv tilbakemeldingen i tekstfeltet.
  • Bruk shift + enter for å bytte linje
  • Merk teksten for å formatere den.


Varsel om tilbakemelding vil sendes via e-post til forfatter, verifiser eller godkjenner eller til alle sammen. Dette er avhenging av hva som er satt i administrasjonsverktøyet.

Alle tilbakemeldinger vil følge versjonen av dokumentet og vil være mulig å lese for alle som leser dokumentet.

Du kan svare på en tilbakemelding eller legge til en ny om du ønsker det.Tilbakemelding på beskjed-, URL, opplastede dokumenter eller quizer:

  • Velg dokumentet i dokumentmappa
  • Klikk på de tre prikkene
  • Velg innstillinger (settings)
  • Velg Tilbakemelding (Feedback)
  • Legg til tilbakemelding eller svar på en tilbakemeldingRelaterte sider: